Τραπεζαρίες κήπου Μεταλλικές

Τραπεζαρίες εξωτερικών χώρων με σκελετό από Σίδερο, Αλουμίνιο, Γαλβανισμένο σίδερο

Περισσότερα
THEROS 100 BL-CR Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21813
κατηγορία: Τραπεζαρίες κήπου Μεταλλικές
GARDEN

THEROS 100 BL-CR Set Τραπεζαρία Μεταλλική

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-GR Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21814
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-GR Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-MBL Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21815
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
THEROS 120 BL-GR Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21827
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-GR Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-MBL Set...
 • -101,00 €
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21828
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 140 BL-GR Set6...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21840
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-GR Set6 Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-MBL Set6...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21841
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-MBL Set6 Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 120-BBL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26805
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 140-BBL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26806
κατηγορία: Τραπεζαρίες κήπου Μεταλλικές
GARDEN

THEROS 140-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140-MBL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26807
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 120-MBL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26808
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120-SL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26809
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 140-SL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26810
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-SL Set...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26816
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 120 BL-SL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26817
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 100 BL-SL Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26818
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-BBL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26819
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-BBL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26820
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 140 BL-BBL Set...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26821
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 150 BR-CHOCO Set...
 • -201,00 €
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26825
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-CHOCO Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150 BR-KAFE Set...
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26826
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-KAFE Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150 BR-BEZ Set...
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26827
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-BEZ Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150-SL Set Τραπεζαρία
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26881
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150-BBL Set Τραπεζαρία
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26882
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-24 από σύνολο 35
THEROS 150-MBL Set Τραπεζαρία
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26883
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150-SL Set Τραπεζαρία
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26881
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150 BR-BEZ Set...
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26827
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-BEZ Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150 BR-KAFE Set...
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26826
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-KAFE Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150 BR-CHOCO Set...
 • -201,00 €
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26825
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150 BR-CHOCO Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 150-BBL Set Τραπεζαρία
 • -50,25%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26882
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 150-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 150 x 90 x 72 εκ.
199,00 € 400,00 €
THEROS 140-BBL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26806
κατηγορία: Τραπεζαρίες κήπου Μεταλλικές
GARDEN

THEROS 140-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-GR Set6...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21840
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-GR Set6 Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-MBL Set6...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21841
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-MBL Set6 Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 6 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140-MBL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26807
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140-SL Set Τραπεζαρία
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26810
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-SL Set...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26816
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 140 BL-BBL Set...
 • -54,57%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26821
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 140 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 140 x 80 x 72 εκ.
159,00 € 350,00 €
THEROS 120-MBL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26808
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-GR Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21827
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-GR Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-MBL Set...
 • -101,00 €
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21828
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-BBL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26820
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 100 BL-BBL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26819
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120 BL-SL Set...
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26817
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120-BBL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26805
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-BBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 120-SL Set Τραπεζαρία
 • -40,4%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26809
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 120-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 120 x 70 x 72 εκ.
149,00 € 250,00 €
THEROS 100 BL-MBL Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21815
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-MBL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-GR Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21814
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-GR Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-CR Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 21813
κατηγορία: Τραπεζαρίες κήπου Μεταλλικές
GARDEN

THEROS 100 BL-CR Set Τραπεζαρία Μεταλλική

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
THEROS 100 BL-SL Set...
 • -37,92%
Διαθέσιμο
Κωδ.: 26818
κατηγορία: Σετ έπιπλα κήπου
GARDEN

THEROS 100 BL-SL Set Τραπεζαρία

Set Τραπεζαρίας: 1 Τραπέζι, 4 Πολυθρόνες Διαστάσεις: 100 x 65 x 72 εκ.
149,00 € 240,00 €
Φίλτρα (35 Προϊόντα)
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα

Το BIGstore χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία της επίσκεψής σας.