Τραπέζια με πέτρες

Τραπέζια με επιφάνεια από πέτρινο μωσαϊκό