Παγκάκα κήπου

Παγκάκια για τον κήπο και τη βεράντα κατάλληλα για εξωτερικό χώρο

651

Παγκάκια ξύλινα
Παγκάκια από ειδικό ξύλινο σκελετό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Παγκάκια μεταλλικά
Παγκάκια μεταλλικά για εξωτερικούς χώρους
Παγκάκια Πλαστικά - PVC
Παγκάκια από συνθετικό PVC
Μαξιλάρια για παγκάκια
Μαξιλάρια για πάγκους και παγκάκια