Καλαμωτές-Καφασωτά-Δάπεδα

Διαχωριστικά καλαμωτές-καφασωτά και δάπεδα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

651

Καφασωτά διαχωριστικά
Ξύλινα καφασωτά για το κήπο και τη βεράντα
Δάπεδα DECK
Deck Δάπεδα για εξωτερικό χώρο
Καλαμωτές
Καλαμωτές για σκίαση και περίφραξη. Ολόκληρο καλάμι σε διάφορες διατομές, μισό πλακέ καλάμι, λυγαριά και βούρλο σε όλες τις διαστάσεις