Έπιπλα πέτρινα - μαρμάρινα

Έπιπλα κήπου με επιφάνειες από μάρμαρο ή πέτρες σε μωσαϊκό

651

Τραπέζια με πέτρες
Τραπέζια με επιφάνεια από πέτρινο μωσαϊκό
Τραπέζια με μάρμαρο
Τραπέζια με βάση από μαντέμι ή μέταλλο και επιφάνεια μάρμαρο
Παγκάκια και καρέκλες με μωσαϊκό
Πολυθρόνες, καρέκλες και παγκάκια με επιφάνειες πέτρινες σε μωσαϊκό