Φωτιζόμενα Αστέρια

Περίγραμμα αστέρι απο φωτοσωλήνα

497