Φωτιζόμενος Άγιος Βασίλης

Άγιος Βασίλης με φωτισμό

497