Φωτιζόμενα Καραβάκια

Περίγραμμα καράβι απο φωτοσωλήνα

497