Φωτιζόμενα Ελάφια

Περίγραμμα ελάφι απο φωτοσωλήνα

497