Φωτιζόμενες Καμπάνες

Περίγραμμα καμπάνα απο φωτοσωλήνα

497