Στρώματα LINEA STROM POCKET SPRINGS

382

MAGIC
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
UTOPIA
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
DELUX
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
SILK
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
BIOFLEX
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
EXCLUSIVE
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
SERENITY
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
SENSITIVE
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
FLEX
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα
DREAM
Ανατομικά και ορθοπεδικά στρώματα